Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouwbedrijven en infrabedrijven. We willen werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Belangenbehartiging

Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale en regionale overheden proberen we voor bouwbedrijven en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in profilering van de vereniging bij stakeholders. Inmiddels wordt de vereniging gezien als een serieuze gesprekspartner en worden steeds meer resultaten geboekt. De komende jaren zal worden ingezet op een nog meer resultaatgerichte belangenbehartiging.

 

Brancheontwikkeling

Bouwend Nederland stimuleert de verdere professionalisering en vernieuwing van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. Naast bewustwording zal de komende periode ook meer worden ingezet op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn duurzaamheid, ketenoptimalisatie en cultuur en leiderschap.

 

Ledenservice

Bouwend Nederland biedt de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan. Bouwend Nederland biedt de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Voorbeelden van individuele dienstverlening zijn Bouwend Nederland Advies (telefonische helpdesk), de spreekuren Sociale zaken, financiële ledenvoordelen en kwaliteitslabels. Ook via bijeenkomsten kunnen leden waardevolle informatie ontvangen en delen.